ลูกค้าของเรา

 • บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
 • บริษัท อุตสาหกรรมไทย บรรจุภัณฑ์ จำกัด(มหาชน)
 • บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โมโน กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(สทป.)
 • บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)