Products
CategoryUniversal Series (New)/Universal Desk
WET-5102W4 WH
Name : โต๊ะอเนกประสงค์ TANKO หน้าท็อปไม้ WET-5102W4+แผง+ชั้นวาง+ลิ้นชัก สีขาว

ประเภทการใช้งาน : รองรับงานทั่วไป (Universal Series)
การรองรับน้ำหนัก : 300 kg. 
หน้าท๊อป : หน้าท๊อปไม้ (Wood top) ความหนา 18 mm.
ขนาดโต๊ะทำงานช่าง : H1710xW1500xD770 mm
ลักษณะ : โต๊ะช่าง สีขาว ขนาด 1500 mm.
พร้อมแผงแขวนเครื่องมือ
มีลิ้นชัก
มีชั้นวางของ
เหมาะสำหรับ : งานช่างทั่วไป, โต๊ะห้องประชุม, โต๊ะออฟฟิต

  • WET-5102W4 WH
    H1710xW1500xD770 mm

Universal Series / Universal Desk / Wood

Type   Specification
WET-5102W4   H1710xW1500xD770 mm 
  White / Black