Products
CategoryWorkstation/Professional Series Workstation
Combination 3
Name : Combination 3

เวิร์กสเตชันระบบแบบแยกส่วนได้รับการออกแบบมาเพื่อประโยชน์ใช้สอยในพื้นที่ที่ยืดหยุ่น

►ชั้นวางที่สามารถปรับได้พร้อมความจุในการรับน้ำหนัก 100 กิโลกรัม
►ความจุลิ้นชัก : 45 กิโลกรัม
► ภายในลิ้นชักมีกล่องแบ่งเก็บอุปกรณ์
► เต้ารับ 110V~220V
►ไม่รวมปลั๊กไฟ
►ผลิตภัณฑ์ DIY

  • Combination 3
    H2020xW2760xD540 mm

Professional Series Workstation / Combination 3

Type   Size HxWxD 
Combination 3   H2020xW2760xD540 mm

 RPH-61 Wall Cabinet x 3 
♦ RPH-91 Wall Cabinet x 1 
♦ RPQ-6061A Panel x 3 
♦ RPQ-9061A Panel x 1
♦ RPW-06S + RA-6091 Storage Cabinet x 1
♦ RPW-09S + RA-9091 Storage Cabinet x 1 
♦ RB-6098 Tool Cabinet x 1 
♦ RC-6094 Storage Cabinet x 1 
♦ RPW-12S Stainless Steel Top x 1 
​♦ RPA-1 Pole x 4