Products
CategoryWorkstation/Classic Series Workstation
SAQ-361
Name : ตู้เหล็กเก็บเครื่องมือช่าง TANKO Classic Series รุ่น SAQ-361

ประเภทการใช้งาน : ตู้เหล็กเก็บเครื่องมือช่าง สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์
ขนาดตู้เครื่องมือช่าง : W900 x D500 x H1780 mm.
รูปแบบ : ตู้เหล็กเก็บเครื่องมือช่าง แบบมีประตู แบบรู
ลักษณะ : ตู้เหล็กเก็บเครื่องมือช่าง Classic Series
ระบบล็อค : กุญแจ (ด้วยการดีไซน์เป็นพิเศษของระบบสายล็อค ทำให้มีความคงทนที่สูงกว่าปกติ)
เหมาะสำหรับ : งานช่างทั่วไป, ซ่อมบำรุงเครื่องจักร, ไลน์ผลิต และอู่ซ่อมรถยนต์

  • SAQ-361
    H1780xW900xD500 mm

Classic Series Workstation / Storage Cabinet

Type   Size HxWxD
SAQ-361   H1780xW900xD500 mm

Adjustable leveler screw